Cocuta. Lectia de Istorie.Romania in anul 100.

 

      În anul Centenarului Marii Uniri, să rememorăm
telegrafic evenimentele istorice care au precedat Unirea
Principatelor din 1859. În martie 1857, N. Vogoride a fost
învestit de turci în demnitatea de caimacan (locţiitor de
domnitor) al Moldovei. La acea vreme, Vogoride era căsătorit
cu Cocuţa, fica importantului poet premodern, Costache
Conachi. Imediat după învestire, au început certuri cumplite
între cei doi soţi, Vogoride fiind cunoscut ca un înverşunat
antiunionist. Cocuţa s-a retras la Ţigăneşti (lângă Tecuci).
Revenea în Iaşi doar când obligaţii protocolare îi impuneau
acest fapt.
     La conferinţa de pace de la Paris, ce a urmat războiului
Crimeii (1856), cele şapte Puteri garante, divizate în privinţa
organizării viitoare a Principatelor Moldova şi Ţara
Românească, a unirii lor şi a modernizării prin revizuirea
Regulamentelor organice au decis consultarea populaţiei prin
alegerea unor divanuri ad-hoc. Deciziile adunărilor ad-hoc
privind unirea Principatelor urmau să fie examinate de
Puterile garante într-o nouă conferinţă la Paris şi consemnate
într-o Convenţie. În fiecare dintre cele două Principate se
înfruntau partizanii unirii lor cu separatiştii.
Nicolae Vogoride, caimacamul Moldovei (locţiitor al
domnului) a falsificat, în mod brutal, rezultatul testului din 19
iulie 1857. Victoria separatiştilor în Moldova anula şansele ca
Puterile garante să decidă unirea Principatelor. De aceea,
unioniştii moldoveni s-au străduit să demaşte falsurile, să
obţină anularea alegerilor şi desfăşurarea unor alegeri corecte.
Demersurile insistente ale unioniştilor au rămas fără
rezultat. Lipseau dovezile certe de falsificare a alegerilor. Asta
până când, cu prilejul unei descinderi la Iaşi, Cocuţa găseşte
în seiful soţului nişte scrisori compromiţătoare, venite de la
Înalta Poartă şi de la ambasadorul Turciei la Londra. În
primele mesaje, Vogoride era sfătuit cum să-i
obstrucţioneze pe unionişti; în următoarele, era felicitat
pentru “performanţele” obţinute. Dovezile de imixtiune şi
trădare erau incontestabile. Cocuţa nu a ezitat nicio clipă.
Nu o interesa demnitatea de primă doamnă a Moldovei,
care o aştepta. Chemarea țării era mai puternică. Prin
C.Negri, fratele vitreg al Cocuţei, şi Dimitrie Rallet, scrisorile
au ajuns la ambasadorul Franţei la Bucureş şi apoi la
revista “Steaua Dunării” de la Bruxelles. Europa a luat foc.
     Înalta Poartă a fost nevoită, în cele din urmă, să accepte
repetarea scrutinului, sub stricta supraveghere a Puterilor
garante. Rezultatele au marcat victoria unioniştilor. Drumul
spre marele vis al unirii s-a netezit instantaneu şi a devenit
realitate pe 24 Ianuarie 1859.
Cocuţa a suportat represaliile soţului. A rămas cu trei copii
minori şi cu averea drastic dijmuită de soţul ei.
Din păcate, în entuziasmul lor fără margini, unioniştii
nu s-au grăbit să-i adreseze eroinei prea multe elogii, deşi
le merita cu prisosinţă. E drept că, în acel moment,
sustragerea documentelor soţului nu era o faptă ce putea fi
făcută publică, fiind cunoscută de puţini iniţiaţi.Trecerea
timpului schimbă datele problemei şi permite repunerea
eroinei în drepturile ce i se cuvin la recunoştinţa publică.
Gândind contrafactual: ce se alegea, oare, de
Principatele române, dacă gestul ei salvator, generos nu ar
fi avut loc? Unirea s-ar fi amânat sine die. Ne-ar fi lipsit
din istorie Momentul Cuza şi, poate, după regula domino-
ului, Monarhia, Independenţa, Marea Unire etc.
     Nimeni nu mai poate să nege acum meritele istorice
ale Cocuţei, fără să se acopere de ridicol. Termenul Mica
Unire este eronat. De fapt, acolo au fost germenii Marii
Uniri. Ce ar mai fi de făcut?
Să o ajutăm pe Cocuţa Vogoride,
fostă Conachi, să intre în conştiinţa poporului român….
(Preluare partiala Vasile Ghica, Tecuci)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s